Dimarts, 5 de desembre de 2023
En directe: Penedès Televisió
En directe: Ràdio Vilafranca
La Mancomunitat Penedès-Garraf aprova les Ordenances Fiscals per al 2024

La Mancomunitat Penedès-Garraf aprova les Ordenances Fiscals per al 2024

L’Ajuntament de Mediona s’incorpora al Servei de Gestió Forestal i Energia i són ja 9 els municipis adherits a aquest servei

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes va acollir fa uns dies la darrera assemblea de membres de la Mancomunitat Penedès-Garraf, presidida per Juan Luis Ruiz. L’assemblea va incorporar a l’inici de la sessió a dos nous regidors, de Vilobí del Penedès i Torrelles de Foix, com a nous vocals en representació dels seus respectius Ajuntaments.

Ordenances 2024

L’Assemblea va aprovar inicialment per unanimitat les cinc ordenances fiscals que regulen les taxes i preus públics de la Mancomunitat Penedès-Garraf, tot i que només s’han fet modificacions en dues d’elles. D’una banda, s’han actualitzat les tarifes i s’han inclòs nous epígrafs en l’ordenança del servei de Sanejament i de l’altra, en la ordenança corresponent al servei de Residus, s’ha actualitzat una taxa i s’ha fet un aclariment en dos epígrafs per facilitar la seva aplicació. També s’ha actualitzat l’ordenança del servei de Laboratori, convertint en preu públic la taxa fins llavors vigent per tal d’adequar-se al concepte de servei públic de recepció voluntària.

En relació a la liquidació pressupostària de l’exercici 2022, es va acordar la incorporació de romanent de tresoreria en diverses partides en què el crèdit ha resultat insuficient, per tal fer front a diversos compromisos i despeses.

Adjudicació sistema de sanejament

L’assemblea va aprovar l’adjudicació del contracte per a la gestió del sistema de sanejament de l’Alt Penedès i del Garraf, per un import de 18,8 milions d’euros, sense IVA, d’un contracte que tindrà una durada de 4 anys i que cobrirà la gestió de totes les instal·lacions que formen part del sistema de sanejament: des de les estacions de bombament, així com col·lectors o depuradores d’aquells municipis on la Mancomunitat no ofereix la gestió amb mitjans propis.

En la sessió, es va aprovar la compatibilitat de segones activitats privades de diversos treballadors i treballadores de l’ens, i es va donar compte de la relació de decrets de Presidència i de Vicepresidència que van del núm. 267-2023, de 4 d’agost, al número 364-2023, de 28 de setembre de 2023, així com dels acords presos en les sessions de la Junta de Govern del 27 de setembre i de l’11 d’octubre de 2023.

Entre d’altres assumptes, cal destacar l’adhesió de l’Ajuntament de Mediona al servei de Gestió Forestal i Energia, i que amplia a nou els municipis que reben aquesta prestació de part de la Mancomunitat.

Subscriu-te al butlletí

Subscriu-t'hi: