Dissabte, 8 d'Agost de 2020
En directe: Penedès Televisió
En directe: Ràdio Vilafranca

El PSC considera que el registre de càncer ha de permetre conèixer la incidència a la comarca

El Grup Parlamentari Socialista al Parlament de Catalunya considera que el Govern està treballant en el bon camí pel que fa a la recollida de dades sobre la incidència del càncer a Catalunya. En primer lloc, assegura el seu portaveu comarcal, Roberto Labandera ,a dia d’avui a Catalunya existeix un registre de mortalitat que és nominal i exhaustiu. Això implica que es té la informació de totes les defuncions produïdes al nostre país, i aquesta informació es pot obtenir segons el sexe, l’edat i la residència del difunt, així com les causes de la defunció.

<p align="left">Per tant, es pot disposar de les taxes de mortalitat de la comarca subjecta a estudi, com preocupa a la gent del Pened&egrave;s, en especial als col.lectius directament afectats i que han manifestat públicament la seva demanda de un registre en els darrers mesos.

Les dades d&rsquo;incid&egrave;ncia del c&agrave;ncer de Catalunya que es disposen són estimacions realitzades a partir de les dades d&rsquo;incid&egrave;ncia del c&agrave;ncer proporcionades pels registres poblacionals de c&agrave;ncer de Tarragona i Girona, les dades del registre de mortalitat i de les pir&agrave;mides poblacionals. Aix&ograve; implica- segons manifesta el Departament de Salut- que la comarca de l&rsquo;Alt Pened&egrave;s, al no estar coberta per un registre poblacional de c&agrave;ncer, no disposa de dades d&rsquo;incid&egrave;ncia del c&agrave;ncer reals sinó d&rsquo;estimacions, i que aquestes es troben al voltant dels valors del conjunt considerat com a est&agrave;ndard o disponibles arreu de Catalunya.

&nbsp;

Actualment el Departament de Salut, en el marc del Pla Director d&rsquo;Oncologia, est&agrave; dissenyant el Registre de C&agrave;ncer de Catalunya (RCC) el qual t&eacute; la finalitat d&rsquo;enregistrar tots els casos diagnosticats de c&agrave;ncer en els residents de les províncies de Barcelona i Lleida. La primera fase del RCC ha de ser un estudi pilot en una &agrave;rea geogr&agrave;fica determinada, el qual no s&rsquo;ha iniciat per la dificultat de recollir els casos nominalment al no disposar encara de la base legal del futur RCC.

Des del PSC s&rsquo;assegura que la posada en marxa d&rsquo;un estudi epidemiol&ograve;gic per determinar la incid&egrave;ncia del c&agrave;ncer en aquesta comarca (o qualsevol altra) implica la utilització de bases de dades hospital&agrave;ries, laboratoris d&rsquo;anatomia patol&ograve;gica i del registre de mortalitat de forma nominal, i donada l&rsquo;actual legislació de la confidencialitat de les dades, &eacute;s un punt a considerar abans de decidir qualsevol iniciativa. No obstant aix&ograve;, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, ja ha donat a con&egrave;ixer en reiterades ocasions la seva voluntat de crear aquest Registre.

Subscriu-te al butlletí

Subscriu-t'hi: