Aquesta setmana la Policia Local de Sant Sadurní ha posat en marxa una campanya de control dels vetlladors del municipi, per comprovar si bars i restaurants tenen llicència d’ocupació de la via pública amb taules i cadires i si tenen el nombre de taules i cadires corresponent a la llicència.