Dijous, 22 de febrer de 2024
En directe: Penedès Televisió
En directe: Ràdio Vilafranca
Estudi de drenatge sostenible per a la plaça Joan Sangenís de Sant Cugat Sesgarrigues

Estudi de drenatge sostenible per a la plaça Joan Sangenís de Sant Cugat Sesgarrigues

El treball, a petició de l’Ajuntament de Sant Cugat, l’ha dut a terme la Diputació, i ha de ser una eina que permeti afrontar possibles accions o inversions en aquest espai del municipi.

Aquesta plaça és un espai públic en el que es troben diversos serveis lúdics molt utilitzada pels veïns del municipi. L’estudi ha estat lliurat aquest dijous pel diputat d’Infraestructures i Espais Naturals, Pere Pons, a l’alcalde, Jordi Ferrer Verge.

El treball s’ha realitzat a petició de l’Ajuntament que està promovent obres d’arranjament d’aquest espai en superfície i que vol aprofitar per avançar cap un sistema de recollida de les aigües pluvials més sostenible. D’aquesta manera, es vol revertir el funcionament tradicional en el que les aigües de pluja són canalitzades dins la xarxa de clavegueram fins a l’estació depuradora d’aigües residuals.

Es proposen dues possibles actuacions, una consisteix en la recollida de l’aigua provinent dels carrers adjacents i de la nova superfície pavimentada del camp de futbol en un dipòsit soterrat, que permetrà utilitzar l’aigua de pluja per al rec en els mesos de més necessitat. I l’altra, consistent en la creació d’un jardí de pluja, es a dir, una superfície drenant amb un sistema soterrat de canalització i retenció que recolliria l’aigua de pluja infiltrant-la en el terreny lentament, retornant-la al seu cicle natural.

Per a cada una de les actuacions s’han definit uns criteris tècnics per calcular els seus volums, i s’ha fet una valoració dels costos econòmics de la seva implantació amb una inversió estimada de 73.256 euros.

Amb aquest treball l’Ajuntament disposa d’una eina de suport per a la presa de decisions, per a fer qualsevol actuació o inversió en aquesta plaça.

Subscriu-te al butlletí

Subscriu-t'hi: