Dijous, 30 de maig de 2024
En directe: Penedès Televisió
En directe: Ràdio Vilafranca

Convocatòria professional per cobrir una plaça de redactor/a d’informatius

Serveis Municipals de Comunicació, SERCOM S.L. (Ràdio Vilafranca i Penedès Televisió) obren una convocatòria professional per cobrir una plaça de redactor/a d’informatius.

SERVEIS MUNICIPALS DE COMUNICACIÓ, SERCOM S.L.
(RÀDIO VILAFRANCA – PENEDÈS TELEVISIÓ)

CONVOCATÒRIA PROFESSIONAL PER COBRIR UNA PLAÇA DE REDACTOR/A D’INFORMATIUS

Objecte de la convocatòria:
L’objecte d’aquesta convocatòria és la constitució d’una borsa de treball per tal de realitzar contractacions laborals de vacants de la categoria de Redactor/a Informatius d’acord amb les necessitats de SERCOM, SL (Ràdio Vilafranca – Penedès Televisió).

Tipus, durada i horari del contracte:
El tipus, la durada i l’horari laboral del contracte s’adaptarà a les necessitats a cobrir entre les diferents modalitats de contractació laboral existents.

Requisit de participació:
Ser llicenciat en Ciències de la Informació o, l’equivalent, ser graduat en Periodisme.
Estar en possessió del Nivell C en llengua catalana.

Es valorarà:
Tenir experiència professional o haver col·laborat en una redacció d’Informatius de ràdio i/o televisió.
Coneixement de l’actualitat i la realitat de Vilafranca del Penedès i la comarca de l’Alt Penedès.

Procediment:
Els/les interessats/des han d’enviar el seu CV a l’adreça incloent un número de telèfon de contacte per concretar entrevista personal i prova de qualificació.

Elecció:
Les persones que formin part d’aquesta borsa de treball seran cridades per cobrir les incidències i necessitats de personal com a Redactor/es. L’ordre de crida serà el de la puntuació obtinguda en el procés de selecció en primera instància, les necessitats del lloc a cobrir i el perfil del personal seleccionat. La durada del contracte serà el necessari per fer front a les necessitats de SERCOM, SL d’acord amb la normativa laboral.

Proves:
La prova de qualificació inclourà exercicis pràctics de redacció, locució, presentació i filmació de continguts informatius. Cada exercici es puntuarà d’1 a 10 i la mitjana dels 4 exercicis determinarà la qualificació total.

Borsa oberta:
La permanència del personal seleccionat en aquesta borsa resta condicionada a la seva disponibilitat immediata en el moment de la crida i a la valoració adequada del desenvolupament de les tasques realitzades.
En aquest sentit, s’establiran períodes de prova en els contractes realitzats, sent causa de desestiment vàlid la manifesta manca d’idoneïtat de la persona contractada per al desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball. La renúncia a un lloc de treball ofert suposarà passar a l’últim lloc de la borsa d’ocupació.

Termini:
El termini per a la presentació de sol·licituds serà vigent fins al divendres 22 d’abril, inclòs.

Subscriu-te al butlletí

Subscriu-t'hi: