Dissabte, 13 de juliol de 2024
En directe: Penedès Televisió
En directe: Ràdio Vilafranca
El passat cap de setmana el riu Foix va patir un nou episodi de contaminació

El passat cap de setmana el riu Foix va patir un nou episodi de contaminació

L’Alt Penedès és una comarca amb pocs recursos hídrics. La conca principal és la del Foix.

Un riu estacional que com a principal aportació té la riera de Llitrà, on s’aboquen les aigües residuals que surten de l’estació depuradora de Vilafranca, on es tracten les aigües de 13 municipis. L’Estació depuradora està al límit sud del terme de Vilafranca i al nord de Santa Margarida i els Monjos, sent aquest municipi el que, en primer lloc, pateix totes les pudors i la contaminació del riu.

La conca del Foix, pateix una pressió demogràfica, industrial i agrícola molt important que fa del Foix el  riu més contaminat de Catalunya. L’estudi que fa anualment la Diputació de Barcelona el defineix com “una conca amb una qualitat ecològica majoritàriament baixa”. ERC dels Monjos denuncia que a més de la contaminació que el caracteritza, periòdicament, el riu pateix episodis d’abocaments de la depuradora. Episodi, com el que s’ha viscut aquest cap de setmana que ha omplert el riu i la riera d’escuma i pestilència, provocant la intervenció dels Agents Rurals, de l’Agència Catalana de l’Aigua i dels Mossos d’Esquadra. Situació reiterada especialment en dies que es preveu pluja o que està plovent.

El mes de març de l’any passat la Mancomunitat Penedès-Garraf, responsable de la depuradora, reconeixent el greu problema existent, va anunciar diferents actuacions en matèria de sanejament i les inversions en infraestructures necessàries.

L’Agencia Catalana de l’Aigua va fer una aportació econòmica de 15 milions a la Mancomunitat.

Les obres duplicaran la capacitat de depuració actual, transformant la instal·lació actual en una macro estació, malgrat que no s’evitaran els abocaments al riu d’aigües residuals en casos de pluges, ja que no hi ha cap projecte per separar les aigües pluvials de les residuals. A dia d’avui les obres no han començat, ni s’han iniciat els tràmits administratius corresponents. Paral·lelament es mantenen inoperatives tot un seguit d’estacions depuradores locals existents com les dels Monjos, la Ràpita, o la Mùnia, que simplement s’han transformat en equips que bombegen les aigües residuals a la depuradora de Vilafranca.

ERC dels Monjos, contraria a aquests macro-projectes, proposa un pla de millora de les conduccions a l’alta que recullin per separat les aigües pluvials i les residuals. Una distribució de la depuració d’aigües residuals al llarg de tota la conca del Foix, habilitant mes depuradores de dimensions més petites distribuïdes per les poblacions de la conca i la reobertura de les existents actualment aturades. Això permetrà una millor depuració i una major dilució dels contaminants.

 

 

Subscriu-te al butlletí

Subscriu-t'hi: