Dissabte, 15 de juny de 2024
En directe: Penedès Televisió
En directe: Ràdio Vilafranca

Tira endavant la remodelació de la plaça de Milà i Fontanals a Vilafranca, i del seu entorn

L’Ajuntament de Vilafranca, ha aprovat inicialment el projecte de remodelació de la plaça Milà i Fontanals i el seu entorn, amb l’objectiu de recuperar aquest espai urbà i integrar-lo a la vida de

L’actuació compta amb un pressupost total d’execució per contracte de 526.980 euros (IVA inclòs). El projecte, elaborat pels Serveis Tècnics Municipals, comprèn la reforma i la urbanització de la plaça de Milà i Fontanals i el seu entorn, format per la plaça de Pau Milà i Fontanals i el carrer de Sant Cristòfor, el carrer de Montserrat fins a la cruïlla amb el carrer de Bonaire, carrer de Puigmoltó, carrer d’Orient i carrer del Raval de la Font en l’àmbit comprés en les dues places. L’actuació serà una peça essencial per al desenvolupament del PAU-7 seguint les indicacions del POUM.

La plaça de Milà i Fontanals, coneguda també pel Firal o dels Porcs, és un espai urbà situat al barri del centre, en la connexió del nucli antic i el barri de la Barceloneta-Sant Magí i forma part d’un important eix de comunicació rodada interior i de fluxos de vianants entre el centre de la vila i el nord i nord-est de la ciutat.

El projecte, en concret, reconeix la importància viària de l’eix del carrer de Pines – raval de la Font i la seva connexió amb el carrer del Pati del Gall. Aquest recorregut es manté i es tracta el seu perímetre que es conforma amb una zona d’aparcament que es recolza contra un espai amb un tractament més ajardinat i que actuen com a límits d’un espai central més urbà.

Aquest límit entre ambdós aprofita la part de la pineda existent que es conserva i manté una cota sensiblement horitzontal, el que provoca una posició un poc sobre-elevada d’una banda però menys que l’actual.

Per altra banda, l’eix de vianants del carrer de la Font-carrer de Montserrat s’expandeix en arribar a aquest espai. Entre d’altres aspectes, aquesta actuació es completa amb la urbanització del carrer de Montserrat prolongant la zona de plataforma única des de la cruïlla del carrer de Bonaire fins a la plaça i amb la reordenació de la plaça de Pau Milà i Fontanals que s’integra en un espai més ampli amb la supressió dels tancaments existents unificant el paviment del carrer de Sant Cristòfor i del carrer de Puigmoltó amb la voluntat d’emfasitzar l’entrada cap a un tipus de ciutat on el protagonisme ha de ser del vianant. El tractament d’aquesta placeta vol relacionar-la amb l’actuació a l’espai central de la plaça de Milà i Fontanals.

El projecte i l’expedient estan sotmesos al tràmit d’informació pública pel termini legal. En cas de no formular-se al·legacions, el projecte s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’un nou acord exprés.

Subscriu-te al butlletí

Subscriu-t'hi: