El grup de teatre Nus ha presentat al nou espai jove del Mercat de la Pelegrina l’obra “Es de conya?” centrat en el fenòmen de la violencia masclista. El treball del grup Nus és innovador perquè, a més de la interpretació, teatral propiament dita, inclou una segona part en la que els espectadors presents tenen l’oportunitat de pujar a l’escenari i participar de manera activa en l’obra en un fórum de debat i discussió.

“Es de conya?” presenta la historia de tres joves, dues noies i un noi, que entren en major o menor mesura, malgrat la seva edat, en els tradicionals rols home-dona i acaben caient en els tòpics que envolten el món de la parella i les relacions personals entre els diferents gèneres.

El treball del grup Nus va aplegar un bon nombre de persones al nou espai jove de La Pelegrina que s’ha estrenat recentment. Els assistents van valorar, en especial, la interacció que permet l’obra, un factor que fa posible prendre major consciencia sobre la problemática de la violencia masclista.