La campanya de l’ampolla ha recollit 59 palets d’ampolles sense etiqueta i 9 amb etiqueta

Per comparar amb l’edició anterior, l’any 2017 es van recollir 35 palets d’ampolles netes i 25 amb etiqueta.