Dissabte, 8 de Maig de 2021
En directe: Penedès Televisió
En directe: Ràdio Vilafranca
La Fundació Pro Penedès fa propostes sobre infraestructures viàries a tenir presents en el PTP

La Fundació Pro Penedès fa propostes sobre infraestructures viàries a tenir presents en el PTP

El Patronat de la Fundació es va reunir recentment i considera que el Pla Territorial aborda de manera molt positiva els temes relacionats amb els sòls urbanitzables i no urbanitzables.

El Patronat de la Fundació Pro Penedès es va valorar molt positivament la manera com el PTP aborda els sòls urbanitzables i no urbanitzables, partint d’àmbits supralocals i obrint la porta a la desqualificació de sòl residencial i industrial que no es preveu urbanitzar properament o que està molt infrautilitzat.
Per altra banda es va constatar que pel que fa referència a infraestructures viàries i ferroviàries, el PTP es limita a traslladar el que ja s’ha anat aprovant anteriorment a través de diverses figures de planejament. Per això es proposa fer una reflexió especial en aquest apartat i es fan algunes propostes.
Consideren que cal estar molt atents al pas de trens de mercaderies del Corredor del Mediterrani per les actuals vies a la zona del Vendrell i Vilafranca per que no dificultin els trens de rodalies, estudiant la possibilitat de fer una tercera via o altres inversions per evitar noves molèsties. Alhora cal preveure una connexió ferroviària de qualitat a la zona d’ Igualada que ara es comunica amb Barcelona per una línia que no dóna més de si.
Cal que els trens AVE Regionals que es preveu que utilitzaran l’actual via amb un tercer fil des de Tarragona al Penedès parin a l’actual estació de Vilafranca; així mateix cal construir al nord de Vilafranca una estació pels trens AVE perquè pugui ser utilitzada pel conjunt d’habitants de la Vegueria per viatjar fàcilment fora de Catalunya sense necessitat d’anar a Barcelona o Tarragona.
Pel que fa a les carreteres, s’especifica que a la zona de Masquefa cal donar sortida a l’actual congestió de Piera i Martorell, tant cap al costat d’ Abrera (on ja es preveia el IV Cinturó) com cap al Penedès, amb una variant aproximadament a l’alçada de Masquefa, que no pot ser una nova via d’alta capacitat sinó que ha de donar un servei compatible amb la preservació d’unes zones d’alt valor paisatgístic. En canvi no es considera necessària la “nova via de Gelida a Sant Sadurní” que té una traça paral·lela a la via de l’ AVE, doncs l’autopista ja fa aquesta funció.
A les zones del Baix Penedès i Garraf cal donar prioritat a l’ús de l’autopista (pensant en el canvi en el sistema de peatges), amb noves entrades i sortides tant a l’ Arboç com al Vendrell, Cunit i Vilanova i no obrir noves carreteres més enllà d’una variant a l’Arboç i l’accés a la zona industrial de La Bisbal.
Cal prioritzar el projecte de 2 carrils més 1 a la C-15 per agilitar la connexió de la zona d’ Igualada amb la de Vilafranca i Vilanova, amb vials de servei o vorals pels que hi puguin passar tractors agrícoles i bicicletes.
Consideren també que caldria obrir un procés de participació ciutadana sobre el PTP, tant a nivell global com més concret.

Subscriu-te al butlletí

Subscriu-t'hi: