Dilluns, 25 de setembre de 2023
En directe: Penedès Televisió
En directe: Ràdio Vilafranca

Es prorroga el període voluntari de cobrament de l’impost de vehicles de tracció mecànica

L’Organisme de Gestió Tributària informa d’una pròrroga en el termini de pagament voluntari de l’impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM) fins al proper 17 de maig.

El període voluntari de pagament de l’IVTM de l’exercici 2017 finalitzava el passat 3 de maig, però s’ha prorrogat fins al dia 17, a causa de la detecció d’incidències en la notificació dels avisos als contribuents que no tenen domiciliat el rebut, així com problemes tècnics del sistema informàtic de cobrament, que va provocar la interrupció del servei de l’aplicatiu informàtic de l’Organisme que permet efectuar aquest cobrament telemàtic, els dos últims dies del període voluntari de pagament, inclòs el web del propi ORGT.
Aquestes circumstàncies, totalment inesperades i imprevisibles, han impedit que un número important de contribuents no hagin pogut efectuar el pagament dels seus deutes, principalment pel concepte de Impost sobre vehicles de tracció mecànica, exercici 2017, dins del termini de pagament en voluntària fixat al corresponent calendari fiscal, per causes totalment alienes a la seva voluntat.
Acreditada aquesta situació excepcional i amb la finalitat que aquest fet no perjudiqui els contribuents afectats, la Gerència de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona ha dictat un decret, mitjançant el qual resol aprovar la pròrroga del termini de cobrament en voluntària del càrrec esmentat fins al proper 17 de maig de 2017.

Subscriu-te al butlletí

Subscriu-t'hi: