Dimarts, 30 de maig de 2023
En directe: Penedès Televisió
En directe: Ràdio Vilafranca

L’Ajuntament de Vilafranca ha tancat el pressupost del 2015 amb un romanent d’un milió cent cinquanta quatre mil euros

En el transcurs del Ple ordinari d’aquest mes de març celebrat ahir l’equip de govern va donar compte de la liquidació del pressupost de l’any passat.

El regidor d’Hisenda, Aureli Ruiz, va remarcar que un ajuntament no és una empresa que necessitat aconseguir beneficis econòmics, però que és important que tanqui en positiu, amb estalvi net i un endeutament per sota del límit que marca la llei. I en aquest sentit la liquidació ha estat positiva. Respecte als ingressos han estat inferior als previstos, amb insolvències i subvencions que no han arribat. De fet s’acumulen 11M€ pendents de cobrament, més de la meitat dels quals corresponen a exercicis anteriors al 2015. Per això es dota una provisió de fons per possibles insolvències, que en aquest exercici s’ha ampliat en 500.000€. Pel cantó positiu hi ha hagut una acumulació de petits estalvis en despeses corrents d’un total de 920.000€. El resultat final és positiu en 463.000€.
D’altra banda en el capítol d’inversions s’han recuperat aportacions pendents de la llei de barris per part de la Generalitat i s’han produït baixes i estalvis en licitació d’obres amb un resultat positiu de 691.000€.
Aureli Ruiz assenyala que aquest romanent permetrà afontar algunes inversions i despeses el 2016.
Respecte a aquesta liquidació tots els grups municipals van felicitar a l’interventor i l’equip tècnic de l’ajuntament.
Hi va haver però divergències a nivell polític. El regidor del PP, Josep Ramon, va reclamar el detall dels estalvis en la despesa corrent.
En nom de VeC, Toni Peñafiel, va mostrar la preocupació pel fet que en els darrers tres anys cada vegada ha augmentat més el romanent positiu, fet que podria donar a entendre que els comptes es podrien gestionar millor.
Per part d’ERC, Mònica Hill, demanava uns pressupostos més agosarats amb major inversió social.
I en nom de la CUP, Maria Ferrerons, coincidint amb les aportacions de VeC i ERC, també mostrava la preocupació per 60 expedients pendents de pagament de grans empreses, que acumulen un deute de 3’5M€.
Finalment el primer tinent d’alcalde, Francisco Romero, va remarcar que és important tancar l’exercici en positiu, perquè si es fa en negatiu l’ajuntament perd l’autonomia.

Subscriu-te al butlletí

Subscriu-t'hi: