El CCAP acull la 2a presentació de la guia arqueològica de La Font de la Canya

Al llarg de més de 200 pàgines, la guia del jaciment ibèric de La Font de la Canya a Avinyonet exposa els treballs d’excavació al llarg de 15 campanyes consecutives, que han proporcionat un volum de troballes i dades excepcional.