Diumenge, 21 de juliol de 2024
En directe: Penedès Televisió
En directe: Ràdio Vilafranca

Un 70% del sòl periurbà de Vilafranca torna a estar cultivat gràcies al projecte Borsa de Terres

Per una ciutat com Vilafranca, l’entorn agrari i natural més pròxim representa un gran patrimoni. En un moment en què es reivindica el foment de l’enoturisme des de molts sectors de la societat, la cura i la gestió del paisatge i l’entorn proper prenen una especial rellevància.<br />

En moltes de les àrees de contacte entre l’espai construït i l’espai lliure de l’entorn, es generen una sèrie de tensions, com són l’abocament de runes i residus, ocupacions de barraques, i proliferació de plagues, que en els darrers anys s’han vist agreujades per l’aturada del creixement urbanístic.<br />L’Ajuntament de Vilafranca, a finals de 2011 va inventariar les més de 130 parcel·les del municipi que estaven ermes, unes 86 Ha, i es va adreçar una carta als propietaris recomanant-los el conreu d’aquests espais i oferint-los col·laboració a través del projecte anomenat Borsa de Terres. Consisteix, bàsicament, en posar en contacte els propietaris de terrenys erms amb agricultors interessats en conrear aquestes terres. D’altra banda, es van mantenir reunions amb Unió de Pagesos i amb Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, per tal que poguessin informar del projecte als seus associats.<br />A partir d’aquí, molts dels propietaris s’han posat en contacte amb agricultors de la comarca, i un any més tard, aproximadament un 70% d’aquests terrenys es troben cultivats. Amb aquesta actuació, s’ha aconseguit, sense pràcticament cap cost, millorar el paisatge dels voltants de la ciutat i reduir problemes associats a usos periurbans problemàtics.<br />
Mirar amb més detall tant l’entorn urbà i periurbà de la ciutat com la seva realitat agrícola ha permès que sorgissin d’altres projectes que s’han tirat endavant des de l’Ajuntament com ara el pasturatge i el conreu de parcel·les municipals, l’acord amb el grup de treball de la terra de Caritas per a la collita de les olives en oliveres situades en espais verds del nucli urbà, o la posada en marxa de nous espais com a horts socials, en llocs on, per les seves característiques i gairebé sense inversió, s’ha pogut donar un ús provisional com a hort a persones amb necessitats econòmiques o entitats que treballen amb aquests col·lectius.

Subscriu-te al butlletí

Subscriu-t'hi: