Divendres, 9 de juny de 2023
En directe: Penedès Televisió
En directe: Ràdio Vilafranca

El Consell Comarcal renova els acords necessaris per mantenir l’Oficina Comarcal d’Habitatge

L’Oficina d’habitatge tramita ajuts per a la compra i la rehabilitació d’habitatges, redacta informes d’idoneïtat per a la cèdula d’habitabilitat, fa tests d’edificis i tramita sol·licituds de desqualificació d’habitatges de protecció oficial i sol·licituds de revisió del període de subsidiació de préstecs qualificats.

A més de les tasques de gestió, l’Oficina Comarcal d’Habitatge també assessora sobre les condicions generals a tenir en compte a l’hora de comprar, rehabilitar o llogar un habitatge. Durant l’any 2006, l’Oficina Comarcal d’Habitatge ha atès 600 usuaris i ha tramitat 267 expedients.

<p align="left">Paral&middot;lelament, s&rsquo;ha renovat el contracte de serveis amb l&rsquo;Associació Provivienda, que presta el servei d&rsquo;assist&egrave;ncia t&egrave;cnica i jurídica a la Borsa d&rsquo;Habitatge Jove de Lloguer. L&rsquo;Associació Provivienda posa a disposició de la Borsa d&rsquo;Habitatge de Lloguer Jove l&rsquo;assist&egrave;ncia t&egrave;cnica i jurídica del seu personal especialitzat. Durant l&rsquo;any 2006, aquests professionals han at&egrave;s 435 consultes des de la Borsa d&rsquo;Habitatge Jove del Consell Comarcal.

<p align="left">La Borsa d&rsquo;Habitatge de Lloguer busca pisos de lloguer per a joves, fa gratu&iuml;tament els tr&agrave;mits administratius necessaris per formalitzar el lloguer i ofereix als propietaris una asseguran&ccedil;a gratu&iuml;ta per cobrir impagaments i danys. Tamb&eacute; orienta els joves sobre els diferents aspectes que cal tenir en compte a l&rsquo;hora de comprar i, sobretot, de llogar un habitatge, i tramita les subvencions convocades per la Direcció General d&rsquo;Habitatge per ajudar a pagar el lloguer d&rsquo;habitatges de primera resid&egrave;ncia als joves de fins a 35 anys.

<p align="left">&nbsp;

<p align="left">Durant els primers 9 mesos de funcionament, la Borsa d&rsquo;Habitatge Jove del Consell Comarcal ha at&egrave;s 1.020 usuaris i ha aconseguit formalitzar 14 contractes de lloguer per a joves a un preu mitj&agrave; de 400 &euro; mensuals.

<p align="left">Segons les conclusions del &ldquo;Estudi sobre el parc d&rsquo;habitatges buits als municipis rurals de l&rsquo;Alt Pened&egrave;s&rdquo;, presentat pel Consell Comarcal el maig de 2006, als petits municipis de la comarca hi ha un 11% d&rsquo;habitatges buits que estan en condicions de ser llogats i que, si es posessin al mercat de lloguer gr&agrave;cies al treball de mediació de l&rsquo;Oficina Jove d&rsquo;Habitatge, contribuirien decisivament a rebaixar els preus dels lloguers i millorar l&rsquo;acc&eacute;s a l&rsquo;habitatge dels joves i altres col&middot;lectius m&eacute;s desafavorits.

Subscriu-te al butlletí

Subscriu-t'hi: